KURAN’DAKİ ÇELİŞKİLER


Kuran’da sadece inanca yönelik ayetler yoktur. Yaratılanların, dünyanın nasıl oluştuğunu anlatan ayetler de mevcuttur. Müslümanlar bunları günümüz bilimiyle kıyaslayıp, haksız yere bu ayetlerin bilimsel olduğunu söylerler. Bu doğru değildir, çünkü bilimde çelişki yoktur oysa Kuran’da, aynı konu üzerine inmiş iki farklı ayet arasında anlamsal çelişki vardır.


 (Naziat.27: Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu o Allah bina ettı. 28: Boyuna yükseklık verdi, nızamına koydu. 29: Gecesını kararttı, kuşluğunu çıkardı. 30: Ondan sonra da yeryüzünü döşedı. 31: Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. 32: ve dağlarını oturttu.)


 (Bakara.29: O, yerde ne varsa hepsını sızın ıçın yarattı. Sonra (kendıne has bır sekılde) semaya yöneldı, onu yedı kat olarak yaratıp düzenledı (tanzım ettı). O, her seyı hakkıyla bılendır.)


Burada iki Farklı Surenin ayetleri görülüyor. Naziat 27-32’de önce gökyüzünün, sonra yerin yaratıldığı, Bakara 29’da ise önce yerin, sonra semanın yaratıldığı söylenmektedir. Allah, kusursuz, hata yapmaktan münezzeh, her şeye gücü yeten, Kuran da Allah sözü ve sonsuza kadar değişmeyecek, bizzat Allah tarafından korunduğu söylenen kitap olduğuna göre, bu hata ya da çelişki ne oluyor?


Bu tür birbiriyle çelişen ayet sayısı oldukça fazladır. Aslında fazla değil de sadece bir çift çelişkili ayet bulunsa bile bu, Kuran’ın her şeye gücü yeten bir yaratan tarafından gönderilmediği konusunu haklı olarak gündeme getirir. Bir de, çelişkinin bizzat Allah tarafından ve çok kısa süreler içinde yaşandığını düşündüren ayetler vardır.


(Enfal.65: Ey peygamber! Müminleri savasa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüze (kâfıre) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.)


(Enfal.66: Şimdi allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eger sizden bin kişi olursa, allah'ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.)


Enfal.65’te, 20 müslümanın 200 kafire, 100 müslümanın ise 1000 kafire galip geleceği söylenmektedir. Enfal.66’da ise, yani hemen sonraki ayette; 100 müslümanın 200 kafire ve 1000 müslümanın 2000 kafire galip geleceği söyleniyor. Bu, peşpeşe inen iki ayette önce, 1/10 orantıdan bahsediliyor, sonra değiştirilip 1 /2 orantısı söyleniyor.


Bu iki ayetten ilki Bedir savaşından önce iniyor. İkincisi ise savaş sırasında geliyor. Bu fark neden ötürüdür? Allah, müslümanların savaştaki performansını görmeden önce gönderdiği ayette yanılmış, sonra savaştaki düşük performans nedeniyle fikir mi değiştirmiştir? Allah savaşın sonucunu ve savaşan insanların nasıl savaşacaklarını önceden bilmiyor olabilir mi? Bu tuhaf durumun, apaçık anlaşılsın diye gönderilen Kuran’ın ayetlerinden okunduğunda anlaşılandan başka bir açıklaması olabilir mi?


Bütün bunlar ve daha niceleri, Kuran’a yönelik inceleme, anlama sürecinde benim aklıma üşüşen ve aklımla çelişen konulardı.


Ana Sayfa


Make a Free Website with Yola.