Çok sevgili R....

Sana, benim için din kavramının ne ifade ettiğini tam olarak anlatmamıştım. Bu mektubumda, bu kavrama kendi bakış açımı anlatmaya çalışacağım, eğer seni sıkmazsam...

İnançlı biriyken, inandıklarını inkar etmek ve yıllarca sana empoze edilmiş, düşünerek, beyninin ürünü olarak bulmadığın, sana kaydedilmiş olan dogmalara sırtını dönmek ve bunların tam tersi olan gerçeklerle (tabii ki bunları sadece farkedebilen “gerçek” olarak nitelendirir, inananlar için, sapkınlık olabilir) yüzleşip, onlarla yaşamaya başlamak çok değişik ve ilginç bir deneyim. İslamı akıl yoluyla reddettiğinde, zaten tüm dinleri de reddetmiş oluyorsun. Çünkü din denen şeyin, ister tek Tanrılı olsun ister çok Tanrılı, birbirinin aynı olduklarını da inanılmaz bir kolaylıkla görüveriyorsun. Tabii ki bunu şahsen düşünmek, inkar etmek ve yaşamak gereklidir ama sana şu şekilde anlatmaya çalışayım: Örneğin sen, İslama inanıyorsun (diğer bazı müslümanların hoşuna giden ya da gitmeyen tarzda inanman önemli değil, inanıyorsun) ve senin inandıkların, senin için inkar edilemez, şüphe duyulamaz gerçekler ve insan hayatına en güzel yaklaşımı sunan, insanı en çok mutlu eden ve güzellikler, iyilikler emreden, sevgiyle kuşatan bir din, gerçek Tanrı’nın mucizesi, gerçek din! Değil mi? Müslüman olmayan diğer 5milyar kişiye göre, değil. Onların her biri için kendi inandıkları din, inkar edilemez, şüphe duyulamaz gerçeklerle insan hayatına en güzel yaklaşımı sunan, insanı en çok mutlu eden ve güzellikler, iyilikler emreden, sevgiyle kuşatan bir din, gerçek Tanrı’nın mucizesi, gerçek din! Hem de yüzlerce dinden her biri için inananları açısından bunlar geçerli. Sen nasıl bir samimiyet ve güvenle İslama inanıyorsan, onlarda bir gram bile eksiği olmaksızın aynı duyguları samimiyetle hissediyorlar. Dışarıdan bakan biri olmak şartıyla, söyleyebilir misin, aslında gerçek din hangisi? Hangi dinin Tanrısı gerçek Tanrı? Elbette herkes için inandığı din gerçek, kendi Tanrısı, Tanrı. Aynı samimiyetle bir çok inananları olduğuna göre, hepsi gerçek, hepsi tek hakiki Tanrı’nın tek hakiki dini. Değil mi? Olmadığı nasıl söylenebilir? Eğer olmadığı saptanacaksa, o zaman da “hiç biri” demek gerekiyor. Ya “hepsi” gerçek din ya da “hiç biri”. Ancak her bir kör inanır içlerinden kendi dinini seçerek “işte, yalnızca bu!” diyebilir. Bu da doğru olmaz. Eğer Hinduizmin Tanrılarını inkar ediyorsan, kendi Tanrını da ediyorsun demektir. Eğer Zeus’u inkar ediyorsan, kendi inandığın Tanrıyı da inkar etmek zorundasın. Elbette, bir inanan olarak bunu yapmazsın ama bir Hindu da yapmaz ve senden daha az olmamak kaydıyla haklıdır. Çünkü gerçek Tanrı onunkilerdir.

İnandığın dogmaları inkar etmek çok kolay, çok zevkli ve çok tazeleyici bir duygu. Ama inkar edecek kadar emin olacağın duruma gelene kadar geçen süreç sancılı, zor, endişeli ve sıkıntılı. Hele soruşturmaya karar vermek, tam bir cesaret işi. Bu aşamaları geçtikten sonra, hiç bir inananın, inancı sayesinde hissedemeyeceği bir özgürlük, ferahlık ve mutluluk hissidir duyduğun ve aklına getirdikçe aynı mutluluğu tekrar yaşıyorsun. Tabii, bunlar için inançlarını ciddiyetle sorgulaman, akıl yoluyla bulgulara ulaşman, bunu doğrulaman ve karar vermen gerekiyor. Kolay değil ama her inançlının bir gün  yaşamasını gönülden dilerim.

Bir özet yapmak gerekirse, Kuran var olmayan (Tanrı özelliklerini barındırmadığı için Tanrı olamayacak) bir Tanrının sözleriyle, yanlışlar ve yalanlarla, öfke ve kinle, tehdit ve korkuyla dolu. İslamın ve Kuran’ın balonunu yine İslam ve Kuran patlatacak. Başka hiç bir dinin buna gücü yetmez, çünkü anlattım; hiç bir din bir diğerinden üstün değil ve farklı değil.

Ben Ateist değilim. Kendimi daha çok Agnostik olarak tanımlıyorum. Bir yerlerde bir Tanrı olabilir, olmayabilir de... Ama varsa eğer, şundan adım gibi eminim, en ufak bir kuşkuya yer olmayacak kesinlikte söyleyebilirim: O Tanrı, İslam’ın Allah’ı değil. İslam’ın Allah’ı bir Tanrının sahip olması gereken özellikleri taşımıyor. O, insansı, Yunan mitolojisindeki yarı insan- yarı Tanrı olanlar gibi. Çok fazla Muhammet’ten etkilenmiş senin anlayacağın.

Çenem düştü sanırım. Epey uzattım ve belki ağırlıklı olarak kendi hikayem gibi görünen ayrıntılarla canını sıktım. Bunca emeği, buna değdiğini düşündüğüm için verdim. Diyaloğa imkan tanıyan inanır tarzın için teşekkür ederim.

Görüşmek üzere.Make a Free Website with Yola.